Çevre Politikamız

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin, sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir işletme olarak;

• Mevcut en iyi teknikleri ve temiz üretim teknolojilerini kullanarak, sürdürülebilir kaynak kullanım oranını arttırmayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, enerji tüketimini, su tüketimini, kimyasal tüketimini ve atık oluşumunu azaltmayı,

• Çevresel etkileri azaltmak amacıyla kimyasalları uygun şekilde yönetmeyi ve kimyasal madde kazalarını önleyerek, çalışanlara ve çevreye verebileceği zararları engellemeyi,

• Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik faaliyetleri uygulamayı,

• Hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemeyi,

• Proje devreye alma aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,

• Yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırarak, iklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirilerek uygulamayı,

• Enerji verimliliği sağlayan ürünler, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performans yüksek tasarımları desteklemeyi,

• Üretim faaliyetlerimizi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

 

Bu doğrultuda;

• Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

• Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

• Faaliyetlerimiz olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırma için gerekli önlemler almayı,

• Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,

• Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı artırmayı

Beyan ve taahhüt ederiz.

E-Bülten Aboneliği
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
  SMB TÜRKİYE
 • İstanbul Anadolu Yakası Organize San. Bölg. 2.Sanayi Cad. No: 7 Tuzla / İstanbul / Türkiye
 • +90 216 504 00 20
 • info@smbtechnics.com
  SMB USA
 • 901 Mittel Dr. Wood Dale IL 60191 USA
 • +90 216 504 00 20
 • info@smbtechnics.com
  SMB EU
 • Strada DCL 50, Nr: 157F Sat Bungetu, Com Vacaresti 137497 Dambovita / Romania
 • +90 216 504 00 20
 • info@smbtechnics.com
Teklif Al